a

Klanten van verzekeraars niet bewust van te hoge schadefrequentie

Elk bedrijf waar DriverLinQ schadepreventie specialisten helpen om de schadefrequentie te verlagen is anders: bezorging, transport, openbaar vervoer, uitzendorganisatie, pendelauto’s, verhuur, leasing. Wat bij elk van deze bedrijven hetzelfde is: de schadefrequentie is (te) hoog en de verzekeraar stelt deze klanten in staat om in actie te komen om forse premie verhogingen tegen te gaan of te dempen. Een toegevoegde waarde van verzekeraars of adviseurs. Want klanten zijn zich vaak zelf helemaal niet bewust van een te hoge schadefrequentie.

 

Ketenaanpak gericht op cultuur, beleid, data en techniek

Nadat bedrijven bewust zijn gemaakt van het schadeprobleem en de consequenties is het tijd om in actie te komen. Vooruitstrevende verzekeraars, brokers en adviseurs wijzen klanten op de toegevoegde waarde van DriverLinQ als schadepreventie specialist. Dat begint met een grondige analyse van het achterhalen van de schadeoorzaken. Er wordt goed onderzoek gedaan naar de processen in het bedrijf. Er wordt gesproken met veel mensen in de organisatie zodat helder is hoe mensen aangenomen, ingewerkt en opgeleid worden. Er wordt meegekeken in telematica data en de schaderegistratie. Dat geldt ook voor voertuigen, ADAS hulpsystemen, voertuig camera’s, de kantine, de werkruimte en rijden uiteraard mee.

Zo ontstaat een goed beeld van de werkdag, het bedrijf en worden pragmatische ketenbrede adviezen opgesteld voor het voorkomen van schade. De focus is sterk gericht op cultuur, beleid, techniek en data.

 

Pragmatisch plan van aanpak

Daaruit ontstaat een glasheldere analyse waarin de risico’s zijn beschreven en pragmatische goed toepasbare adviezen gedaan worden om deze risico’s te beheersen. Het is inzichtelijk wat schade nu kost en wat de kosten zijn van niet in actie komen. Dit plan van aanpak wordt aan de directie of preventie teams gepresenteerd met een uitleg hoe men deze verbeteracties omzet in tastbare resultaten.

 

Bedrijven van binnenuit beter maken

Verbetering van de schadefrequentie begint bij bedrijven van binnenuit beter maken. Immers: waarom lijkt het ene bedrijf grip te hebben op risico’s en waarom heeft het andere bedrijf een structureel hoge schadefrequentie.

 

Opbrengsten een fractie van de kosten

Specialistische schadepreventie dienstverlening kost geld. DriverLinQ garandeert klanten dat de inzet van preventie specialisten altijd meer oplevert dan dat het kost.

Ben je benieuwd hoe zo’n plan van aanpak eruit ziet bij andere klanten? Wil je leren hoe je echt impact volle schadepreventie oplossingen implementeert?

  Een effectief schadepreventie beleid is maakbaar

  DriverLinQ vertelt je graag hoe je dat ook voor elkaar krijgt en hoe wij dat doen bij andere klanten. Plan hier een online kennismaking in

  De makkelijkst verdiende euro’s zijn de euro’s die je niet meer uitgeeft.

  a

  Wagenpark analyse

  Recht naar je doel met de wagenpark analyse

  Schadepreventie advies

  Verbeter je wagenparkpresaties met pragmatisch advies

  Vloot elektrificatie

  De juiste stappen naar vloot elektrificatie

  Verzekering

  Grip op premie door risicobeheersing

  Telematica Service Provider

  Van data naar tastbare acties