a

Trainingen en opleidingen om schade aan voertuigen te voorkomen.

Wanneer je medewerkers aanneemt of inhuurt en het besturen van een voertuig is een belangrijk onderdeel van hun werkzaamheden dan is opleiding en training een belangrijk onderdeel van een schadepreventie traject. Let op, een onderdeel. Immers een training is een éénmalige actie, dus is het belangrijk het geleerde actueel te houden en uit te dragen in de vorm van beleid en een cultuur. Hoe ga je om met het goed trainen en opleiden van inhuur krachten en wat als zij het bedrijf relatief snel weer verlaten. Lees mee met onze tips.

Hoe worden chauffeurs nu opgeleid?

Die antwoorden verschillen van niet, tot beperkt, tot heel behoorlijk. Als reden om niets aan training en opleiding te doen wordt aangegeven dat chauffeurs via diverse uitzend organisaties worden ingehuurd, of dat men voor € 0,50 per uur extra naar een concurrent vertrekt (en daarom niet traint?), er een tekort aan mensen is die kúnnen opleiden of omdat er geen tijd voor is.

Niet trainen is een grote gemiste kans omdat schade aan voertuigen echt een hoop geld kost en in potentie veel leed en narigheid kan veroorzaken, bijvoorbeeld door aanrijdingen met kwetsbare verkeersdeelnemers.

DriverLinQ schadepreventie specialisten geven ondermeer de volgende tips en helpen organisaties om doelstellingen om te zetten in tastbare realiteit:

 

  • Benoem en betrek schadevrij rijden zo vroeg mogelijk in het proces van aannemen
  • Leer chauffeurs om veilige voertuigen met slimme technologie goed te gebruiken
  • Leer chauffeurs hoe je gevaren kunt herkennen en problemen kunt voorkomen
  • Maak rijgedrag inzichtelijk met de juiste data en koppel chauffeurs met verbeter potentieel aan een interne rijvaardigheidscoach
  • Leer chauffeurs hoe zij data kunnen gebruiken om hun rijscore te verbeteren
  • Train hubmanagers om een cultuur van veilig en verantwoord rijden uit te stralen en hiernaar te handelen zodat je het geleerde ook vasthoudt en onderhoudt.

OPLEIDEN EN TRAINEN NOODZAKELIJK ONDERDEEL VAN SCHADEPREVENTIE BELEID

Van beleid van het hoofdkantoor naar acties op de hubs

Op het hoofdkantoor is er een vaak een duidelijk doel en een goed plan om daar te komen. Soms ontbreekt het aan handjes om de noodzakelijk vereiste acties uitgevoerd te krijgen om beleid van het hoofdkantoor naar de hubs over te brengen.

Rijgedrag data vraagt om context

Let op als je rijgedrag data gaat meten om rijgedrag inzichtelijk te maken om te bepalen of chauffeurs extra training nodig hebben. Het is heel belangrijk data deze parameters goed gevalideerd zijn en dat wanneer een “systeem” verbeteringen in de rijstijl aanbeveelt deze metingen ook kloppen. Zorg data de data klopt bij de aard van de werkzaamheden en zorg data je slimme parameters meet met bij voorkeur CAN data die écht iets zeggen over “gedrag”, dat wil zeggen: gordelgebruik (inclusief fake gordelgebruik, makkelijk te de detecteren), verkeersinzichtelijk rijden etc. DriverLinQ specialisten hebben hier veel ervaring in.

Waar moeten goede opleidingen aan voldoen?

DriverLinQ is géén opleider voor chauffeurs. Wel weten we alles over het opzetten van een eigen interne “Academy” en waar goede trainingen en opleidingen die je gaat inkopen aan moeten voldoen.

Benieuwd naar wat DriverLinQ voor jouw organisatie kan besparen? Laten we eens kennismaken, levert je altijd nieuwe inzichten op.

a

Wagenpark analyse

Recht naar je doel met de wagenpark analyse

Schadepreventie advies

Verbeter je wagenparkpresaties met pragmatisch advies

Vloot elektrificatie

De juiste stappen naar vloot elektrificatie

Verzekering

Grip op premie door risicobeheersing

Telematica Service Provider

Van data naar tastbare acties